Water Cleanser vijverblok 1kg

Beschrijving

De Water Cleanser herstelt de natuurlijke balans in waterpartijen door een ideale leefomgeving te bieden voor gunstige bacteriën.

Wat is de Water Cleanser? De Water Cleanser kan het best worden omschreven als een was-achtige blok om bacteriën en microben te kweken. Als je hem onder een sterke microscoop zou leggen zie je miljoenen capillaire openingen die dienst doen als huis voor nuttige bacteriën en microben die voor een gezonde waterkwaliteit zorgen.

De Water Cleanser bevat ook alle benodigde sporen elementen voor microben en Bacillus bacteriën Hoe werkt de Water Cleanser? De Water Cleanser Block is een passieve technologie. De water Cleanser voegt namelijk geen microben of bacteriën toe aan het water; het is eerder een huis waarin de, van nature aanwezige, bacteriën kunnen leven en zich kunnen vermenigvuldigen.

Onderzoek uitgevoerd door de Curtin Universiteit in Australië heeft aangetoond dat de Water Cleanser Block 832% meer bacteriën bevat dan elk ander normaal medium. Het Water Cleanser Block ontwerp creëert ook ideale omstandigheden voor de snelle toename van gunstige bacteriële groepen zoals Bacillus, waardoor de koloniën een microbiële mat kunnen vormen. De populaties van Bacillus zijn in staat om fosfor (fosfaat) om te zetten in vormen die beschikbaar komen voor andere nuttige organismen terwijl ze schadelijke soorten zoals E.coli en cyanobacteriën (blauwalgen) onderdrukken.

Wanneer er teveel voedingsstoffen in het water zitten verbinden de kleine voedingscellen zich weer met de grotere waardoor ze de nitrificatie beperken omdat de stikstofcyclusbacteriën deze grotere voedingscellen niet kunnen opnemen. Bacillus bacteriën produceren enzymen die voedingscellen opsplitsen in kleinere deeltjes die de nitrificerende (stikstofcyclus) bacteriën wel kunnen consumeren. De Water Cleanser is al meer dan 12 jaar getest en heeft een gunstig effect op al het aquatisch leven. Daarnaast is de Water Cleanser ook in zwembaden te gebruiken waardoor er minder chemicaliën kunnen worden gebruikt.