phosvec·clear – 5 Liter

Beschrijving

Helder zicht
  • Verwijdert minerale vertroebelingen
  • Verwijdert de belangrijkste voedingsstof voor de algen, fosfaat, direct
  • Voor permanent kristalhelder, schoon water
  • Voor 20.000 liter water
Mineralisch en afgestorven organisch materiaal (detritus) kan tot storende vertroebelingen van het aquariumwater leiden. Het laatste kan bovendien het fosfaatgehalte in het water verhogen en zo de algengroei bevorderen.
sera phosvec・clear bindt de vertroebelingen direct en zorgt ervoor dat ze door het filter kunnen worden verwerkt. Tegelijkertijd wordt overtollig fosfaat verwijderd en daarmee overmatige algengroei voorkomen. Voor langdurig kristalhelder en schoon water.
Aanbevolen dosering
Niet gebruiken bij een carbonaathardheid onder 6 °dKH – gevaar voor zuurgraadval! (Voor gebruik meten met de sera kH-Test; evt. verhoging met sera KH/pH-plus; tijdens het gebruik de pH-waarde controleren met de sera pH-Test.) 5 ml sera phosvec·clear per 20 l water toedienen. Door een effectieve fijne filtering (b.v. sera filterwatten) worden de gebonden deeltjes bijzonder snel verwijderd. Evt. gezonken vlokken met de sera bodemreiniger verwijderen. Let tijdens het gebruik op een goede beluchting!