AquaActiv PhosLess Direct 5 l

Beschrijving

Fosfaten komen in tuinvijvers naar verhouding voor in kleine hoeveelheden, maar ze vormen een belangrijke voedingsbron voor algen en schadelijke bacterien. Phosless Direct onttrekt fosfaat op fysische wijze aan water zodat algenplagen effectief kunnen worden voorkomen. Het biedt ook snelle hulp bij acuut verhoogde fosfaatwaarden en direct na algenbehandelingen. Oase Phosless Direct brengt het fosfaatgehalte onder de grens van 0,035mg/l zodat algen niet meer kunnen groeien. Dit product is idealiter te gebruiken in het vroege voorjaar om algenplagen in het vijverseizoen te voorkomen.